Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
sap˧˥ʂa̰p˩˧ʂap˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʂap˩˩ʂa̰p˩˧

Chữ Nôm Sửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự Sửa đổi

Danh từ Sửa đổi

sắp

 1. Đphg.
 2. Bọn.
  Sắp trẻ.
  Sắp lâu la.
  Sắp côn đồ.
 3. Lớp, đợt.
  Ăn từng sắp.
  Đánh một sắp.

Phó từ Sửa đổi

sắp

 1. Chuẩn bị xảy ra trong thời gian tới đây.
  Trời sắp sáng .
  Cháu sắp đến tuổi đi học.

Động từ Sửa đổi

sắp

 1. Đặt, xếp vào đúng chỗ, theo thứ tự, hàng lối.
  Sắp chữ.
 2. Bày ra theo một trật tự, chuẩn bị sẵn để làm gì.
  Sắp bát đĩa, thức ăn ra mâm.
  Sắp sách vở đi học.

Dịch Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi