Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zɨʔɨ˧˥˧˩˨˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟɨ̰˩˧ɟɨ˧˩ɟɨ̰˨˨

Từ nguyên sửa

Từ tiếng Việt,

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

giữ

 1. Có trong tay một vật mình chú ý không để rời khỏi mình.
  Say quá, không giữ nổi chén rượu.
  Giữ xe cho tôi bơm.
 2. Để cạnh mình, trong mình, và quan tâm đến cho khỏi mất, khỏi chuyển sang người khác, khỏi thay đổi.
  Ngồi giữ hành lý.
  Giữ cẩn thận công văn mật.
  Giữ lời hứa.
  Giữ độc quyền.
  Giữ.
  Nhân phẩm.
 3. Đề phòng sự thiệt thòi, tai hại.
  Giữ em cho cẩn thận kẻo em ngã.
  Giữ ngực cho ấm.
  Giữ nước giữ nhà.
 4. Làm cho dừng, ngừng lại, ở lại.
  Đắp bờ giữ nước.
 5. Gánh vác, đảm nhiệm.
  Giữ chức tổng thống.

Tham khảo sửa

Tiếng Việt trung cổ sửa

Động từ sửa

giữ

 1. Giữ.
  giữ giàng
  gìn giữ
  giữ canh — canh gác
  giữ nhà — đứng gác căn nhà
  giữ cửa giữ nhà — đứng gác cả căn nhà
  giữ đậo — giữ đạo
  giữ đạo cho blọn — giữ đạo cho trọn
  giữ ngày lễ lạy — đi lễ buộc
  Đức thánh Anjo giữ mình. — Thiên Thần của Chúa canh giữ con.
  giữ mềnh — tự vệ
  giữ lễ nhít — đi lễ Chúa nhật
  noi giữ đạo Chúa — hoàn toàn giữ đạo Chúa
  giữ lểy — bảo vệ lấy
  lếy dấu thánh mà giữ mềnh — lấy thành tích mà tự vệ
  giữ nghĩa — ngoan đạo
  giữ mà đợng — lưu giữ trong đồ chứa đựng
  Dù mà có đạo sao᷄ le cu᷄̃ phải giữ. — Dù mà có đạo song cũng phải giữ.

Đồng nghĩa sửa

Tham khảo sửa