Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
laːŋ˧˧ tʰaːŋ˧˧laːŋ˧˥ tʰaːŋ˧˥laːŋ˧˧ tʰaːŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
laːŋ˧˥ tʰaːŋ˧˥laːŋ˧˥˧ tʰaːŋ˧˥˧

Động từ sửa

lang thang

  1. Vơ vẩn, không có mục đích rõ rệt.
    Đi lang thang.

Dịch sửa

Đồng nghĩa sửa

Tham khảo sửa