Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ŋwa̤ːj˨˩ŋwaːj˧˧ŋwaːj˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ŋwaːj˧˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Tính từ sửa

ngoài

  1. không ở trong
  2. từ hoặc thuộc nước đất khác
  3. cách nói khác của đại tiện
Đi ngoài có phân lẫn máu

Dịch sửa

Tham khảo sửa

  • Thông tin chữ Hán và chữ Nôm dựa theo cơ sở dữ liệu của phần mềm WinVNKey, đóng góp bởi học giả Lê Sơn Thanh; đã được các tác giả đồng ý đưa vào đây. (chi tiết)