Tiếng Việt sửa

 
trời

Cách viết khác sửa

 • (Miền Bắc, các phương ngữ nội địa) giời
 • (Miền Bắc, các phương ngữ ven biển, có khả năng không dùng đến) lời
 • (Miền Bắc, các phương ngữ ven biển, nguy cấp) tời
 • chời

Từ nguyên sửa

Từ tiếng Việt-Mường nguyên thủy *b-ləːj, từ tiếng Môn-Khmer nguyên thủy *briiʔ. So sánh với tiếng Mường tlời và tiếng Chứt [Rục] pləːj².

Dạng đặc biệt này vốn là dạng miền Trung-Nam. Các dạng miền Bắc bao gồm giời từ các phương ngữ nội địa, và lờitời từ các phương ngữ ven biển. Cả hai phương ngữ ven biển miền Bắc đã biến mất hoặc có nguy cơ tuyệt chủng cao kể từ đầu thế kỷ 20, để giời là hình thức đại diện của miền Bắc, mặc dù ngay cả hình thức này cũng đang mất dần vị thế trước hình thức viết.

Được chứng thực trong Phật thuyết đại báo phụ mẫu ân trọng kinh (佛說大報父母恩重經) dưới dạng 𫶸, trong đó: Lỗi Lua trong Mô_đun:ltc-pron tại dòng 663: attempt to call field 'link' (a nil value). + Lỗi Lua trong Mô_đun:ltc-pron tại dòng 663: attempt to call field 'link' (a nil value)., Lỗi Lua trong Mô_đun:ltc-pron tại dòng 663: attempt to call field 'link' (a nil value). (HV hiện đại: ba lệ) và Lỗi Lua trong Mô_đun:ltc-pron tại dòng 663: attempt to call field 'link' (a nil value). (HV hiện đại: lôi). Được chứng nhận trong An Nam tức sự (安南即事, thế kỉ 13) dưới dạng Lỗi Lua trong Mô_đun:ltc-pron tại dòng 663: attempt to call field 'link' (a nil value)..

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨə̤ːj˨˩tʂəːj˧˧tʂəːj˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʂəːj˧˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

trời

 1. Khoảng không gian nhìn thấy như hình vòm úp trên mặt đất.
  Trời đầy sao.
  Trời xanh ngắt.
 2. Thiên nhiên, ông trời.
  Trời hạn.
  Mong trời mưa nắng phải thì.
 3. Lực lượng siêu nhân trên trời cao, có vai trò sáng tạoquyết định mọi sựtrần gian, theo mê tín.
  Cầu trời.
  Bị trời đánh.

Từ dẫn xuất sửa

Dịch sửa

Tính từ sửa

trời

 1. Hoang dại, không do con người nuôi, trồng.
  Vịt trời.
  Cải trời.
 2. Từ nhấn mạnh một khoảng thời gian đã qua được coi là rất dài, lâu.
  Mười ngày trời.
  Gần ba năm trời.

Thán từ sửa

trời

 1. (Thông tục) Tiếng thốt lên để than thở hoặc ngạc nhiên.
  Trời, sao lại làm như thế?

Đồng nghĩa sửa

Từ liên hệ sửa

Tham khảo sửa