Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɲə̤ːj˨˩ɲəːj˧˧ɲəːj˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɲəːj˧˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

nhời

  1. Như lời
    Nhời ăn tiếng nói.

Tham khảo sửa