Tiếng Việt sửa

 
Wikipedia tiếng Việt có bài viết về:

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗət˧˥ɗə̰k˩˧ɗək˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗət˩˩ɗə̰t˩˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

đất

 1. Phần rắn nổi lênmặt địa cầu, trái với biển.
  Gần đất xa trời. (tục ngữ)
 2. Chất rắn gồm những hạt khoáng vật ở trên mặt địa cầu, có thể trồng trọt được.
  Hòn đất.
  Cuốc đất.
  Pho tượng bằng đất
 3. Vùng mặt đất có thể trồng trọt được.
  Không một tấc đất cắm giùi. (tục ngữ).
  Đất rắn trồng cây khẳng khiu. (tục ngữ)
 4. Địa phương; Miền.
  Đất cam thảo, dân lão thần. (tục ngữ).
  Chị ấy quê ở đất quan họ
 5. Môi trường hoạt động.
  Không có đất dụng võ.
  Sinh ra và lớn lên ở một đất cách mạng
 6. Nơilong mạch, theo mê tín.
  Gia đình ấy được đất.
 7. (đph) Ghét.
  Tắm kì ra đất.
 8. Đất đèn nói tắt.
  Đèn hết đất rồi, thắp sao được.

Dịch sửa

Tham khảo sửa