Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
lɨəj˧˥ ʨə̤ːj˨˩lɨə̰j˩˧ tʂəːj˧˧lɨəj˧˥ tʂəːj˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
lɨəj˩˩ tʂəːj˧˧lɨə̰j˩˧ tʂəːj˧˧

Danh từ sửa

lưới trời

  1. Sự ràng buộc màu nhiệm khó thoát khỏi.

Dịch sửa

Tham khảo sửa