Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨɔ̤j˨˩tʂɔj˧˧tʂɔj˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʂɔj˧˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Tính từ sửa

tròi

  1. Lòi ra.
    Tròi lên mặt nước.

Tham khảo sửa