Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
im˧˧ ʨə̤ːj˨˩im˧˥ tʂəːj˧˧im˧˧ tʂəːj˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
im˧˥ tʂəːj˧˧im˧˥˧ tʂəːj˧˧

Danh từ sửa

im trời

  1. Nói trời yên lặng, không có gió.

Dịch sửa

Tham khảo sửa