Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨə̤m˨˩tʂəm˧˧tʂəm˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʂəm˧˧

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

trầm

 1. Trầm hương (nói tắt).
  Đốt trầm.
  Hương trầm.
  Gỗ trầm.

Tính từ sửa

trầm

 1. (Ph.) . (Ruộng) trũng, ngập nước. Cánh đồng.
 2. (Giọng nói) Thấp và ấm.
  Giọng trầm.
  Tiếng nhạc khi trầm khi bổng.
  Hát ở bè trầm.
 3. biểu hiện kém sôi nổi, kém hoạt động.
  Phong trào của đơn vị còn trầm.
  Người trầm tính.

Động từ sửa

trầm

 1. (Ph.) . Chìm, hoặc làm cho chìm ngập dưới nước.
  Thuyền bị trầm.
  Trầm người dưới nước đến ngang ngực.

Dịch sửa

Tham khảo sửa