Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨə̤m˨˩tʂəm˧˧tʂəm˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʂəm˧˧

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự

sửa

Danh từ

sửa

trầm

 1. Trầm hương (nói tắt).
  Đốt trầm.
  Hương trầm.
  Gỗ trầm.

Tính từ

sửa

trầm

 1. (Ph.) . (Ruộng) trũng, ngập nước. Cánh đồng.
 2. (Giọng nói) Thấp và ấm.
  Giọng trầm.
  Tiếng nhạc khi trầm khi bổng.
  Hát ở bè trầm.
 3. biểu hiện kém sôi nổi, kém hoạt động.
  Phong trào của đơn vị còn trầm.
  Người trầm tính.

Động từ

sửa

trầm

 1. (Ph.) . Chìm, hoặc làm cho chìm ngập dưới nước.
  Thuyền bị trầm.
  Trầm người dưới nước đến ngang ngực.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa