Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰaːn˧˧ tʰə̰ː˧˩˧tʰaːŋ˧˥ tʰəː˧˩˨tʰaːŋ˧˧ tʰəː˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰaːn˧˥ tʰəː˧˩tʰaːn˧˥˧ tʰə̰ːʔ˧˩

Từ tương tự

sửa

Động từ

sửa

than thở

  1. Dùng lời để thổ lộ những nỗi buồn rầu đau khổ.

Dịch

sửa

Đồng nghĩa

sửa

Tham khảo

sửa