Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨa̤m˨˩ʨam˧˧ʨam˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʨam˧˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

chằm

 1. Đầm.
  Triệu Quang Phục đóng quân ở chằm Dạ Trạch.

Động từ sửa

chằm

 1. May, khâu nhiều lớp.
  Đông hiềm quá lạnh chằm mền kép,.
  Hạ lệ mồ hôi kết áo đơn (Quốc âm thi tập)
  Chằm nón.
  Chằm áo tơi.

Tham khảo sửa