Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨa̤m˨˩ʨam˧˧ʨam˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʨam˧˧

Chữ Nôm Sửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự Sửa đổi

Danh từ Sửa đổi

chằm

 1. Đầm.
  Triệu.
  Quang.
  Phục đóng quân ở chằm.
  Dạ.
  Trạch.

Động từ Sửa đổi

chằm

 1. May, khâu nhiều lớp.
  Đông hiềm quá lạnh chằm mền kép,.
  Hạ lệ mồ hôi kết áo đơn (Quốc âm thi tập)
  Chằm nón.
  Chằm áo tơi.

Tham khảo Sửa đổi