Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰə̰ːʔ˨˩ ʨə̤ːj˨˩tʰə̰ː˨˨ tʂəːj˧˧tʰəː˨˩˨ tʂəːj˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰəː˨˨ tʂəːj˧˧tʰə̰ː˨˨ tʂəːj˧˧

Định nghĩa sửa

thợ trời

  1. Từ dùng trong văn học để chỉ tạo hóa.

Dịch sửa

Tham khảo sửa