Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tə̤ːj˨˩təːj˧˧təːj˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
təːj˧˧

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

tời

  1. Guồng quay để kéo một vật nặng bằng dây.

Tham khảo sửa