Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗam˧˥ɗa̰m˩˧ɗam˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗam˩˩ɗa̰m˩˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

đắm

  1. Chìm xuống nước.
    Thuyền đắm ở cửa sông
  2. Say mê, như bị chìm ngập vào.
    Nghe càng đắm, ngắm càng say, lạ cho mặt sắt cũng ngây vì tình (Truyện Kiều)

Tham khảo sửa