Tiếng Ả RậpSửa đổi

Danh từSửa đổi

Khmer

  1. Một sắc tộc định cư tại Kâmpŭchéa, Lào, Thái Lan, Việt Nam.