Tiếng Việt sửa

 
Wikipedia tiếng Việt có bài viết về:

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tiəŋ˧˥ təj˧˧ ɓaːn˧˧ ɲaː˧˧tiə̰ŋ˩˧ təj˧˥ ɓaːŋ˧˥ ɲaː˧˥tiəŋ˧˥ təj˧˧ ɓaːŋ˧˧ ɲaː˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tiəŋ˩˩ təj˧˥ ɓaːn˧˥ ɲaː˧˥tiə̰ŋ˩˧ təj˧˥˧ ɓaːn˧˥˧ ɲaː˧˥˧

Danh từ sửa

tiếng Tây Ban Nha, tiếng Tây-ban-nha

  1. Ngôn ngữ bắt đầunước Tây Ban Nhahiện nay dùng ở một số nước như Hoa Kỳ, Mexico (Mễ Tây Cơ hay nước Mễ), Tây Ban Nha và một số nước khác.

Đồng nghĩa sửa

Dịch sửa