Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
oj˧˥ ʨaːw˧˧ oj˧˧o̰j˩˧ ʨaːw˧˥ oj˧˥oj˧˥ ʨaːw˧˧ oj˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
oj˩˩ ʨaːw˧˥ oj˧˥o̰j˩˧ ʨaːw˧˥˧ oj˧˥˧

Thán từ sửa

ối chao ôi

  1. Thán từ dùng để tỏ sự đau đớn, sự thất vọng.

Đồng nghĩa sửa

Dịch sửa

Tham khảo sửa