Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨoʔoj˧˥tʂoj˧˩˨tʂoj˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʂo̰j˩˧tʂoj˧˩tʂo̰j˨˨

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Xem thêm sửa

  1. Học trỗi hơn các bạn.

Dịch sửa

Tham khảo sửa