Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨəːj˧˥tʂə̰ːj˩˧tʂəːj˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʂəːj˩˩tʂə̰ːj˩˧

Từ tương tự sửa

Địa danh sửa

Trới

  1. Một thị trấn thuộc huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.

Tham khảo sửa