Chữ HánSửa đổi

Tra cứuSửa đổi

Từ nguyênSửa đổi

+

Chữ NômSửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

𡗶 viết theo chữ quốc ngữ

nhời, giời, trời, lời

Tra mục từ trên để biết ngữ nghĩa tiếng Việt.