Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kɔn˧˧ ŋɨə̤j˨˩kɔŋ˧˥ ŋɨəj˧˧kɔŋ˧˧ ŋɨəj˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kɔn˧˥ ŋɨəj˧˧kɔn˧˥˧ ŋɨəj˧˧

Từ tương tự Sửa đổi

Danh từ Sửa đổi

con người

  1. Người, về mặt những đặc trưng bản chất nào đó.
    cuộc sống của con người
    xây dựng con người mới

Dịch Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi

  • Con người, Soha Tra Từ[1], Hà Nội: Công ty cổ phần Truyền thông Việt Nam