Tiếng ViệtSửa đổi

Danh từSửa đổi

vai trò

  1. Tác dụng, chức năng trong sự hoạt động, sự phát triển của cái gì đó.
    Vai trò của người quản lí.
    Giữ một vai trò quyết định.

Tham khảoSửa đổi