Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

[ˈpɑɪp]

Danh từSửa đổi

pipe (số nhiều pipes)

 1. Ống dẫn (nước, dầu...).
 2. (Âm nhạc) Ống sáo, ống tiêu; (Số nhiều) kèn túi (của người chăn cừu Ê-cốt).
 3. (Giải phẫu học) Ống quần.
 4. Điếu, tẩu (hút thuốc); (một) tẩu thuốc.
  to smoke a pipe — hút thuốc bằng tẩu; hút một tẩu thuốc
 5. (Ngành mỏ) Mạch ống (quặng).
 6. Còi của thuyền trưởng; tiếng còi của thuyền trưởng.
 7. Tiếng hát; tiếng chim hót.
 8. Đường bẫy chim rừng.
 9. Thùng (đơn vị đo lường rượu bằng 105 galông).
 10. (Máy tính) Dấu sổ.
  vertical pipe — dấu sổ thẳng

Đồng nghĩaSửa đổi

điếu
dấu sổ

Thành ngữSửa đổi

Ngoại động từSửa đổi

pipe ngoại động từ /ˈpɑɪp/

 1. Đặt ống dẫn (ở nơi nào); dẫn (nước, dầu...) bằng ống.
 2. Thổi sáo, thổi tiêu (một bản nhạc).
 3. Thổi còi ra lệnh; thổi còi tập hợp (một bản nhạc).
 4. Thổi còi ra lệnh; thổi còi tập họp (thuỷ thủ...).
  to pipe all hands on deck — thổi còi tập họp tất cả các thuỷ thủ lên boong
  to pipe the crew up to meal — thổi còi tập họp tất cả các thuỷ thủ đi ăn cơm
 5. Hát lanh lảnh; hót lanh lảnh.
 6. Viền nối (áo); trang trí đường cột thừng (trên mặt bánh).
 7. Trồng (cây cẩm chướng...) bằng cành giâm.
 8. (  Mỹ, lóng) Nhìn, trông.

Chia động từSửa đổi

Nội động từSửa đổi

pipe nội động từ /ˈpɑɪp/

 1. Thổi còi.
 2. Thổi sáo, thổi tiêu.
 3. Hát lanh lảnh; hót lanh lảnh.
 4. Rít, thổi vi vu (gió).

Thành ngữSửa đổi

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Tiếng PhápSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Danh từSửa đổi

Số ít Số nhiều
pipe
/pip/
pipes
/pip/

pipe gc /pip/

 1. Điếu, tẩu.
  Pipe en terre — cái tẩu bằng đất
  Fumer cinq pipes — hút năm tẩu thuốc
 2. Ống.
  Pipe d’aération — ống thông khí
 3. (Địa phương) Thùng.
  Une pipe de vin — một thùng rượu nho
 4. () Píp (đơn vị đong chất lỏng).
  casser sa pipe — (Thông tục) ngoẻo
  par tête de pipe — (Thông tục) theo đầu người
  terre de pipe — đất sét rất trắng
  tête de pipe — (Thông tục) người có bộ mặt gớm ghiếc

Tham khảoSửa đổi