Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
˧˥jɔ̰˩˧˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟɔ˩˩ɟɔ̰˩˧

Từ nguyên sửa

Từ tiếng Việt,

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

gió

 1. Luồng không khí chuyển động từ vùngáp suất cao đến vùngáp suất thấp, thường gây cảm giác mát hoặc lạnh.
  Gió thổi mây bay.
  Gió chiều nào che chiều ấy. (tục ngữ)
 2. Luồng không khí chuyển do quạt.
  Quạt nhiều gió.

Dịch sửa

Tham khảo sửa

Tiếng Việt trung cổ sửa

Danh từ sửa

gió

 1. Gió.
  gió giung — gió khó chịu
  mưa gió
  gió đã tắt — hết gió
  gió bão
  gió bắc
  gió bớc — gió bấc
  chính gió — gió thẳng
  gió đou᷄ — gió đông
  gió đou᷄ bắc — gió đông bắc
  gió tây
  gió may — gió tây bắc
  gió nam
  gió nồm — gió đông nam
  gió tây nam
  gió xuêi — gió xuôi
  gió ngược
  cửa giàn gió — cửa mở
  gió sáo᷄ giạt thuièn — gió sóng giật thuyền
  bùâm ăn gió — buồm căng gió
  gió blúc cây — gió trúc cây
  phải gió
  nơi khŏất gió — nơi khuất gió
  gió hút ꞗĕào — gió hút vào
  gió thỏi ꞗĕào — gió thổi vào
  cơn gió — bão

Đồng nghĩa sửa

Tham khảo sửa