Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

piped

  1. Quá khứphân từ quá khứ của pipe

Chia động từSửa đổi