Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨaːŋ˧˧ ʨi˧˥tʂaːŋ˧˥ tʂḭ˩˧tʂaːŋ˧˧ tʂi˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʂaːŋ˧˥ tʂi˩˩tʂaːŋ˧˥˧ tʂḭ˩˧

Động từ sửa

trang trí

  1. Xếp đặt, bày biện cho đẹp.
    Trang trí phòng họp.

Dịch sửa

Tham khảo sửa