Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zaː˧˧ lə̰ʔjŋ˨˩ʐaː˧˥ lḛn˨˨ɹaː˧˧ ləːn˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɹaː˧˥ leŋ˨˨ɹaː˧˥ lḛŋ˨˨ɹaː˧˥˧ lḛŋ˨˨

Động từ sửa

ra lệnh

  1. Ban bố một mệnh lệnh.
    Chủ tịch tỉnh ra lệnh sơ tán.
  2. Sai bảo một cách oai vệ.
    Ra lệnh cho lính lệ vào hầu điếu đóm.

Tham khảo sửa