Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zə̤w˨˩jəw˧˧jəw˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟəw˧˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

dầu

 1. Cây gỗ to ở rừng, gỗ cho chất dầu dùng để pha sơn hay xảm thuyền.
 2. Chất lỏng nhờn, không hoà tan trong nước, nhẹ hơn nước, lấy từ các nguồn thực vật, động vật hay khoáng vật, dùng để ăn, chữa bệnh, thắp đèn, chạy máy, v. v.
  Dầu lạc.
  Dầu khuynh diệp.
  Dầu cá.
  Mỏ dầu.
 3. Xem dàu
 4. Xem

Dịch sửa

Tham khảo sửa

Tiếng Nguồn sửa

Danh từ sửa

dầu

 1. dầu.

Tiếng Tày sửa

Cách phát âm sửa

Danh từ sửa

dầu

 1. dầu.

Đồng nghĩa sửa

Tham khảo sửa

 • Lương Bèn (2011) Từ điển Tày-Việt[[1][2]] (bằng tiếng Việt), Thái Nguyên: Nhà Xuất bản Đại học Thái Nguyên