Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
e˧˧ kot˧˥e˧˥ ko̰k˩˧e˧˧ kok˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
e˧˥ kot˩˩e˧˥˧ ko̰t˩˧

Từ nguyên

sửa

Phiên âm từ tiếng Pháp Écosse.

Địa danh

sửa

Ê-cốt

  1. (Lỗi thời) Scotland.