Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
len˧˧ ma̰ʔt˨˩len˧˥ ma̰k˨˨ləːŋ˧˧ mak˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
len˧˥ mat˨˨len˧˥ ma̰t˨˨len˧˥˧ ma̰t˨˨

Động từ sửa

lên mặt

  1. Làm cao, kiêu ngạo, tỏ vẻ hơn người.
    Chớ có lên mặt dạy đời.

Tham khảo sửa


Dịch sửa