Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

[ˈbɑːr]

Danh từSửa đổi

bar /ˈbɑːr/

 1. Barơ (đơn vị áp suất).

Danh từSửa đổi

bar /ˈbɑːr/

 1. Thanh, thỏi.
  a bar of chocolate — thanh sôcôla
  a bar of gold — thỏi vàng
 2. Chấn song; then chắn (cửa).
 3. Vật ngáng; cái ngáng đường (để thu thuế).
 4. Cồn cát ngầm (ở cửa sông hay hải cảng).
 5. Vạch ngang (ở trên huy chương).
 6. Vạch đường kẻ.
  there was a bar of red across the western sky — có một vạch sáng đỏ trên trời về phía tây
 7. (Âm nhạc) Gạch nhịp; nhịp.
 8. (Kỹ thuật) Thanh, cần.
 9. (Thể dục,thể thao) .
  bars — xà kép
 10. (Pháp lý) Sự kháng biện.
 11. (Pháp lý) Vành móng ngựa, toà.
  to be tried at [the] — bị xử tại toà
  the bar of public opinion — toà án dư luận
 12. (The bar) Nghề luật sư.
  to be called to the bar; to go to the bar — trở thành luật sư
  to read for the bar — học luật (để ra làm luật sư)
 13. Quầy bán rượu.
 14. Sự trở ngại, sự cản trở (về tinh thần).

Ngoại động từSửa đổi

bar ngoại động từ /ˈbɑːr/

 1. Cài, then (cửa).
 2. Chặn (đường... ), ngăn cản.
 3. Vạch đường kẻ.
 4. Cấm, cấm chỉ.
 5. (Từ lóng) Ghét, không ưa (một người, một thói quen).
 6. (Pháp lý) Kháng biện.

Thành ngữSửa đổi

 • to bar in: Chặn (cửa) không cho ra.
 • to bar out: Chặn (cửa) không cho vào.

Giới từSửa đổi

bar /ˈbɑːr/

 1. Trừ, trừ ra.
  bar unforesner uncumstances — trừ những trường hợp bất thường
  bar one — trừ một
  bar nome — không trừ một ai

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Tiếng PhápSửa đổi

 
bar

Danh từSửa đổi

Số ít Số nhiều
bar
/baʁ/
bars
/baʁ/

bar

 1. Quán rượu.
 2. (Động vật học) sói.
 3. (Vật lý học) Barơ (đơn vị áp suất không khí).

Từ đồng âmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi