Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨəwŋ˧˧tʂəwŋ˧˥tʂəwŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʂəwŋ˧˥tʂəwŋ˧˥˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

trông

  1. Nhận thấy bằng mắt.
    Trông qua cửa sổ.
  2. Chăm sóc, giữ gìn.
    Trông trẻ.
    Trông nhà.

Tham khảo sửa