Tiếng Afrikaans sửa

Liên từ sửa

en

 1. , cùng, với.
  Ek sit en drink koeldrank. — Tôi ngồi (và) uống nước lạnh.

Thán từ sửa

en?

 1. Rồi sao?

Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

nờ
giới từ
 • IPA: /õ/, /ɑ̃/, /ɒn/ (Anh hóa)

Từ nguyên sửa

nờ
Từ tiếng Latinh en.
giới từ
Từ tiếng Pháp en.

Danh từ sửa

en (số nhiều ens)

 1. Nờ, en-nờ (chữ N).
 2. (In ấn) N (đơn vị đo dòng chữ in, hẹp hơn m).

Từ dẫn xuất sửa

n (đơn vị)

Giới từ sửa

en

 1. (Kết hợp hạn chế)

Từ dẫn xuất sửa

Tham khảo sửa

Tiếng Asturias sửa

Từ nguyên sửa

Từ tiếng Latinh in.

Giới từ sửa

en

 1. , tại, trong (nơi chốn, không gian...).
 2. vào, trong (phạm vi, hoàn cảnh, điều kiện, trạng thái, tâm trạng...); trong khi, trong lúc, đang lúc, đang.
 3. Vào, vào trong.
 4. Bằng.
 5. Để.
 6. Về, .

Ghi chú sử dụng sửa

Giới từ en rút gọn thành n’ trước một từ bắt đầu với nguyên âm hoặc h-: n’Asturies (tại Asturias), n’honor (để tỏ lòng tôn kính, để tỏ lòng trân trọng).

Từ dẫn xuất sửa

Tiếng Iceland sửa

Phó từ sửa

en

 1. Làm sao, biết bao, xiếc bao, biết bao nhiêu, sao mà... đến thế.
  Nei, Elín? En gaman að sjá þig! — Elín? May gặp được chị!

Liên từ sửa

en

 1. Nhưng, nhưng mà.
  Bjóðum Önnu en ekki Björk. — Hãy rủ Anna nhưng không rủ Björk.
  Ég ætla að brauð en ekki mjólk. — Xin bánh mì nhưng đừng đưa tôi sữa.
 2. Hơn.
  Ég er betri en bróðir minn. — Tôi giỏi hơn em tôi.
 3. Còn.
  Jón var sonur hans, en Ása dóttir — John là con trai của ông, còn Ása là con gái của ông.

Ghi chú sử dụng sửa

Trong câu:

Hún er skemmtilegri en ég. — Chị ấy thích thú hơn tôi.

có thể bỏ qua từ en và đưa chủ ngữ (ég trong câu thí dụ này) trong tặng cách.

Hún er skemmtilegri mér.

Câu vẫn giữ ý nghĩa nhưng bây giờ có tính nghi thức. Có thể đổi chỗ của chủ ngữ (tặng cách) để tự nhiên hơn.

Hún er mér skemmtilegri.

Thành ngữ sửa

Tiếng Catalan sửa

Từ nguyên sửa

ông
Từ tiếng Latinh domine (“ông”).
giới từ
Từ tiếng Latinh ở trong.
đại từ
Từ tiếng Latinh inde (“ở đó”).

Mạo từ sửa

en (rút gọn n’, gc na)

 1. (Tiếng Catalan miền đông?) Ông.

Ghi chú sử dụng sửa

Tuy mạo từ này (và mạo từ giống cái na) là kiểu chuẩn trong tiếng Catalan tại Quần đảo Baleares, nhưng không còn được sử dụng nhiều trong các phương ngôn miền đông khác, và mạo từ hạn định rút gọn l’ được sử dụng trước tên gọi bắt đầu với nguyên âm. Không có mạo từ nhân xưng số nhiều, nên mạo từ hạn định số nhiều els được sử dụng trong mọi phương ngôn.

Đồng nghĩa sửa

Từ dẫn xuất sửa

Giới từ sửa

en

 1. , tại, trong (nơi chốn, không gian...).
 2. vào, trong (phạm vi, hoàn cảnh, điều kiện, trạng thái, tâm trạng...); trong khi, trong lúc, đang lúc, đang.
 3. Vào, vào trong.
 4. Bằng.
 5. Để.
 6. Về, .

Đại từ sửa

en (ghép trước n’, ghép sau ne, ghép sau rút gọn ’n)

 1. Mấy.
 2. Đấy.
 3. Vậy.
 4. (Thay thế bổ ngữ của động từ nguyên nhân)

Ghi chú sử dụng sửa

 • Không có thể sử dụng en hơn một lần như bổ ngữ của một động từ nào đó.
 • Trong khi en thường thay thế các cụm từ bắt đầu với giới từ de, các cụm phó từ được thay thế bằng hi.
 • En đôi khi được sử dụng thay vì ho để thay thế một tính từ hoặc danh từ bất định như vị ngữ của một động từ.
 • Khi en được sử dụng như giới từ trước bổ ngữ của một động từ, bổ ngữ được thay thế bằng hi thay vì en.
  No crec en Déu.No hi crec.

Trợ từ sửa

en

 1. (Dùng để nhấn mạnh) .

Tiếng Đan Mạch sửa

Từ nguyên sửa

Từ tiếng Bắc Âu cổ einn, từ tiếng Giéc-manh nguyên thủy *ainaz (“một, vài”), từ tiếng Ấn-Âu nguyên thủy *h₁ói-no- (“một”).

Mạo từ sửa

en (gt et)

 1. Một; một (nào đó).

Số từ sửa

en (gt et)

 1. Một.

Đại từ sửa

en (gt et hoặc ét, hạn định ene)

 1. Một người nào đó, một (người, vật...).

Đồng nghĩa sửa

Tiếng Tây Frisia sửa

Cách phát âm sửa

Liên từ sửa

en

 1. , cùng, với.

Tiếng Galicia sửa

Từ nguyên sửa

Từ tiếng Latinh in.

Giới từ sửa

en

 1. , tại, trong (nơi chốn, không gian...).
 2. vào, trong (phạm vi, hoàn cảnh, điều kiện, trạng thái, tâm trạng...); trong khi, trong lúc, đang lúc, đang.
 3. Vào, vào trong.
 4. Bằng.
 5. Để.
 6. Về, .

Ghi chú sử dụng sửa

Giới từ en rút gọn thành n- trước các mạo từ, các đại từ tonic ở ngôi thứ ba, và các từ hạn định algúnoutro.

Từ liên hệ sửa

Tiếng Hà Lan sửa

Cách phát âm sửa

  Nam Hà Lan, Hà Lan (nam giới)

Từ nguyên sửa

Từ tiếng Hà Lan trung đại ende, từ tiếng Hà Lan cổ enda, từ anda, từ tiếng Giéc-manh nguyên thủy *andi.

Liên từ sửa

en

 1. , cùng, với.
  De oude man en de zee — Ông già và biển cả

Thán từ sửa

en

 1. Vậy, vậy thì.
  En, hoe gaat het ermee? — Vậy có khỏe không?
 2. Rồi sao?
  En, wat zou dat? — Rồi sao?
 3. (Toán học) Cộng với.
  Drie en vier is zeven. — Ba cộng với bốn là bảy.

Từ dẫn xuất sửa

Từ liên hệ sửa

Tiếng Ido sửa

Giới từ sửa

en

 1. , tại, trong (nơi chốn, không gian...).
 2. vào, trong (phạm vi, hoàn cảnh, điều kiện, trạng thái, tâm trạng...); trong khi, trong lúc, đang lúc, đang.
 3. Vào, vào trong.
 4. Bằng.
 5. Để.
 6. Về, .

Tiếng Na Uy (Bokmål) sửa

Từ nguyên sửa

Từ tiếng Bắc Âu cổ einn.

Mạo từ sửa

en (gc ei, gt et)

 1. Một; một (nào đó).

Số từ sửa

en (gc ei, gt ett)

 1. Một.

Tiếng Phần Lan sửa

Cách phát âm sửa

Động từ sửa

en ngôi thứ nhất (số nhiều emme)

 1. Không phải; không có.

Chia động từ sửa

Động từ phủ định không có dạng nguyên mẫu. Các lối trình bày, điều khiển, và khả năng y hệt nhau và chỉ được chia ở ngôi thứ nhất.

Xem các dạng lối mệnh lệnh của động từ phủ định älä, älköön, älkäämme, älkää, và älkööt. Dĩ nhiên không thể chia lối mệnh lệnh ở ngôi thứ nhất số ít. Lối mong mỏi (cổ) được chia ở ngôi thứ hai số ít là ällös.

số ít số nhiều
ngôi thứ nhất en emme
ngôi thứ hai et ette
ngôi thứ ba ei eivät

Ghi chú sử dụng sửa

Động từ phủ định được sử dụng cùng với dạng đồng phủ định (connegative) của động từ chính. Dạng đó y hệt với lối mệnh lệnh hiện tại ở ngôi thứ hai số ít. Dạng đồng phủ định của lối khả năng kết thúc với trung tố của lối, -ne-, và dạng đồng phủ định của lối điều khiển kết thúc với trung tố của lối, -isi-. Thời quá khứ của các lối trình bày, điều khiển, và khả năng sử dụng động tính từ quá khứ chủ định số ít (kết thúc với -ut hoặc -yt). Dạng đồng phủ định của động từ chính luôn không có hậu tố nhân xưng.

 • Lối trình bày:
  Minä näen. (Tôi thấy.) → Minä en näe. (Tôi không có thấy.)
  Minä näin. (Tôi từng thấy.) → Minä en nähnyt. (Tôi không từng thấy.)
  Minä olen nähnyt. (Tôi đã thấy.) → Minä en ole nähnyt. (Tôi chưa thấy.)
  Minä olin nähnyt. (Vào lúc đó, tôi đã thấy.) → Minä en ollut nähnyt. (Vào lúc đó, tôi chưa thấy.)
 • Lối điều khiển:
  Minä näkisin. (Nếu vậy, tôi sẽ thấy.) → Minä en näkisi. (Nếu vậy, tôi không sẽ thấy.)
  Minä olisin nähnyt. (Nếu vậy, tôi đã sẽ thấy.) → Minä en olisi nähnyt. (Nếu vậy, tôi đã không sẽ thấy.)
 • Lối khả năng:
  Minä nähnen. (Tôi chắc thấy.) → Minä en nähne. (Tôi chắc không thấy.)
  Minä lienen nähnyt. (Chắc tôi đã thấy.) → Minä en liene nähnyt. (Chắc tôi chưa thấy.)

Tiếng Pháp sửa

Cách phát âm sửa

Từ đồng âm sửa

Giới từ sửa

en /ɑ̃/

 1. (Chỉ nơi chốn) , trong, trên, sang...
  Vivre en France — sống ở Pháp
  Casque en tête — mũ cát trên đầu
  Aller en Angleterre — đi sang nước Anh
 2. (Chỉ thời gian) Trong, đến, về...
  En ce moment — trong lúc này
  Il partira en septembre — đến tháng chín nó sẽ ra đi
  En été — về mùa hè
 3. (Chỉ trường hợp, hoàn cảnh) Trong, trong khi.
  En l’absence des témoins — trong khi không có mặt những người làm chứng
 4. (Chỉ sự thay đổi) Thành, làm thành.
  Réduire en poussière — nghiền thành bụi
  Se déguiser en mendiant — cải trang thành người ăn mày
  Rouler un papier en cornet — cuốn tờ giấy thành bồ đài
 5. (Chỉ sự tin tưởng) , vào.
  Croire en son ami — tin ở bạn
  Avoir confiance en elle — tin vào chị ấy
 6. (Chỉ phương tiện) Bằng, với...
  Voyager en avion — đi du lịch bằng máy bay
 7. (Chỉ cách thức) Bằng, thành.
  Couper en deux — cắt thành hai
 8. (Chỉ tình trạng, tình hình, thường không dịch)
  Vêtements en lambeaux — quần áo rách rưới
  Se mettre en colère — nổi nóng
  Chambre en désordre — phòng lộn xộn
  Être en bonne santé — khỏe mạnh
  Être en deuil — có tang; mặc đồ tang
 9. (Chỉ nghề nghiệp, chỉ chuyên môn, không dịch)
  Docteur en médecine — bác sĩ y khoa
  Licencité en droit — cử nhân luật
 10. (Chỉ chất liệu) Bằng.
  Maison en briques — nhà (bằng) gạch
  Montre en or — đồng hồ (bằng) vàng
 11. (Chỉ tính chất, thường không dịch)
  Pièce en cinq actes — vở kịch năm màn
 12. (Chỉ mục đích) Để, để làm.
  Mettre en vente — đưa ra (để) bán
  En l’honneur de cette fête — để chào mừng ngày lễ đó
  Livrer en proie — nộp để làm mồi
 13. (Chỉ tư cách) Với tư cách là, như.
  Parler en soldat — nói với tư cách là quân nhân
  Traiter en esclave — đối xử như nô lệ
 14. (Chỉ lĩnh vực) Về.
  En politique — về chính trị
  En amour — về tình yêu
 15. (Dùng với động từ để chỉ cách tiến hành) Vừa, trong khi.
  Travailler en chantant — vừa làm vừa hát
  Ne pas parler en mangeant — không nói trong khi ăn

Tham khảo sửa

Quốc tế ngữ sửa

Giới từ sửa

en

 1. , tại, trong (nơi chốn, không gian...).
  Ĝi estas en la domo. — Nó ở trong nhà.
 2. (Dùng trước danh từ hoặc cụm từ đổi cách) Vào, vào trong.
  Li iras en la domon. — Anh ấy vào nhà.

Từ dẫn xuất sửa

Tiếng Tatar Crưm sửa

Danh từ sửa

en

 1. Bề rộng, bề ngang.

Tiếng Tây Ban Nha sửa

Cách phát âm sửa

Từ nguyên sửa

Từ tiếng Latinh in.

Giới từ sửa

en

 1. Về, vào, vào lúc, trong, trong lúc (thời gian).
  en la antigüedad — vào thời cổ
  en 1999 — vào năm 1999
  Ocurrió en un tiempo lejano, en Navidad. — Nó xảy ra cách đây lâu, vào lễ Giáng Sinh.
  Volvió en un santiamén. — Nó trở lại ngay lập tức.
  En dos meses regresaré. — Tôi sẽ trở lại trong vòng hai tháng.
 2. Vào, vào trong.
 3. , tại, trong (nơi chốn, không gian...).
  Estoy en casa. — Tôi ở nhà.
  Estoy 'en Bogotá. — Tôi ở Bogotá.
  Dejé las llaves en la puerta. — Để chìa khóa trên cửa.
  en esta página — ở trang này
 4. Trên, trên.
  Dejé el sombrero en la mesa. — Để nón trên bàn.
 5. Bằng.
  No conozco esta palabra en francés. — Tôi không biết cách nói từ này trong tiếng Pháp.
  en todos los idiomas — bằng mọi thứ tiếng
 6. (Dùng trước động danh từ) Lúc, vào lúc, trong khoảng, trong lúc.
  En saliendo a la calle compraré el diario. — Khi ra đường tôi sẽ mua tờ (nhật) báo.
 7. (Nhiều khi dùng trước động từ nguyên mẫu) Theo; một cách, theo cách, bằng cách.
  Noté en tu dejo que eres colombiano. — Tôi nghe giọng bạn là của người Colombia.
  No fue en serio, fue en broma. — Không nói thật, chỉ giỡn thôi.
  Lo noté en el hablar. — Tôi ghi nó bằng lời nói.
 8. Loại.
  tijeras en punta — kéo nhọn
 9. Về, .
  Es un experto en artes marciales. — Nó là chuyên gia về võ thuật.
  Trabaja en biología marina. — Nó làm về sinh học biển.
 10. (Dùng trước danh từ không có mạo từ) Đang là.
  un libro en prensa — quyển sách đang in để bán
  un edificio en llamas — tòa nhà đang cháy
 11. Về, đến.
  Pienso en tí. — Tôi nghĩ đến em.
 12. .
  en nuestro afán — vì sự thiết tha của chúng tôi
 13. (Không chính xác?) Như a
  en tiempo y lugar — đúng lúc đúng nơi
 14. (Không chính xác?) Như como
  Habló en jefe. — Anh ấy nói như thể là ông chủ.
 15. (Không chính xác?) Như con
  Salí en dirección a Madrid. — Tôi đã rời đi Madrid.
 16. (Không chính xác?) Như de
  Me admiré en oír tal cosa. — Tôi thích nghe vậy.
 17. (Không chính xác?) Như para
  En el comerciante no es lícito tal cosa. — Đối với chủ tiệm, điều này không có công bằng.
 18. (Không chính xác?) Như por
  en lo que a mí concierne — vì vậy tôi lo

Đồng nghĩa sửa

trên
lúc
theo

Thành ngữ sửa

de ... en ...
Từ ... này sang ... khác.
El perro iba de árbol en arbol. — Chó đi từ cây này sang cây khác.
La mariposa volaba de flor en flor. — Con bướm bay từ hoa này sang hoa khác.
El comerciante va de ciudad en ciudad. — Nhà buôn đi từ thành phố này sang thành phố khác.
de los siglos por los siglos
Muôn đời.

Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ sửa

Từ nguyên sửa

danh từ
Từ tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cổ en, từ tiếng Turk nguyên thủy *ēn (“bề ngang, bề rộng”).
nhất
Từ tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cổ , từ tiếng Turk nguyên thủy.

Danh từ sửa

en

 1. Bề ngang, bề rộng.
 2. Dấu chứng thực; dấu ấn.

Phó từ sửa

en

 1. Nhất, hơn cả.
  en büyük — lớn nhất

Tiếng Thụy Điển sửa

Cách phát âm sửa

người ta, nó
một
 • IPA: /eːn/, /ɛn/
cây bách xù

Từ nguyên sửa

người ta, nó
Từ tiếng Thụy Điển cổ han, từ han.
một
Từ tiếng Bắc Âu cổ einn, từ tiếng Giéc-manh nguyên thủy *ainaz.
cây bách xù
Từ ene, từ tiếng Bắc Âu cổ einir.

Đại từ sửa

en (nhân xưng man, sở hữu ens)

 1. Người ta, ai.
 2. (Địa phương, thông tục) , hắn, ông ấy, anh ấy. Đổi cách và tặng cách của của [[han#Lỗi Lua trong Mô_đun:parameters tại dòng 95: Parameter 1 should be a valid language code; the value "swe" is not valid. See WT:LOL..|han]]
  Jo, ja’ gav’en brevet. — Có, tôi đã đưa bức thư cho anh ấy.

Đồng nghĩa sửa

Từ liên hệ sửa

Số từ sửa

en (gt ett)

 1. Một.

Mạo từ sửa

en gch (gt ett)

 1. Một; một (nào đó).

Danh từ sửa

en gch

 1. Cây bách xù.

Biến cách sửa

Biến cách của en 
Số ít Số nhiều
Bất định Xác định Bất định Xác định
nom. en enen enar enarna
gen. ens enens enars enarnas

Tham khảo sửa

 • "han", Elof Hellquist, Svensk etymologisk ordbok (lần in 1, 1922)