Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

Thán từ sửa

ho /ˈhoʊ/

 1. Ô! ồ! thế à!
 2. Này!; (Hàng hải) Kia!, kia kìa.
  land ho! — đất liền kia kìa! kia đất liền!

Tham khảo sửa

Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
˧˧˧˥˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
˧˥˧˥˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

ho

 1. Bật hơi ra từ trong phổi, trong cổ, đến mức phát thành tiếng.
  Bị ho và sốt.
  Thuốc chữa ho.

Tham khảo sửa

Tiếng Đông Hương sửa

Danh từ sửa

ho

 1. tổ chim.

Tiếng Mường sửa

Đại từ nhân xưng sửa

ho

 1. tôi.