Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɓe̤˨˩ ŋaːŋ˧˧ɓe˧˧ ŋaːŋ˧˥ɓe˨˩ ŋaːŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɓe˧˧ ŋaːŋ˧˥ɓe˧˧ ŋaːŋ˧˥˧

Tính từSửa đổi

bề ngang

  1. Xem chiều rộng