Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
˧˥nɔ̰˩˧˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
˩˩nɔ̰˩˧

Chữ Nôm Sửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự Sửa đổi

Đại từ Sửa đổi

  1. Đại từ ngôi thứ ba số ít chỉ ngườicấp dưới hoặc chỉ một vậtvừa nói đến.
    Thằng cháu ngoan, dễ bảo.
    Một chè, một rượu, một đàn bà, ba cái lăng nhăng quấy ta (Trần Tế Xương)

Dịch Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi