Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
˧˥nɔ̰˩˧˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
˩˩nɔ̰˩˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Đại từ sửa

  1. Đại từ ngôi thứ ba số ít chỉ ngườicấp dưới hoặc chỉ một vậtvừa nói đến.
    Thằng cháu ngoan, dễ bảo.
    Một chè, một rượu, một đàn bà, ba cái lăng nhăng quấy ta (Trần Tế Xương)

Dịch sửa

Tham khảo sửa