Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
˧˥
kɔ̰˩˧˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
˩˩kɔ̰˩˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

  1. Sở hữu
    Con cha như nhà nóc (tục ngữ)
  2. Anh ơi anh đó không thế? — Anh có ở đó hay không?
  3. Tồn tại
    Hạt gạo phải một nắng hai sương xay, giã, giần, sàng - Đất Nước từ ngày đó... (Đất nước - Nguyễn Đình Thi)

Dịch sửa

Tham khảo sửa

  • Thông tin chữ Hán và chữ Nôm dựa theo cơ sở dữ liệu của phần mềm WinVNKey, đóng góp bởi học giả Lê Sơn Thanh; đã được các tác giả đồng ý đưa vào đây. (chi tiết)

Tiếng Tày sửa

Cách phát âm sửa

Danh từ sửa

  1. cây dẻ.

Tham khảo sửa

  • Lương Bèn (2011) Từ điển Tày-Việt[[1][2]] (bằng tiếng Việt), Thái Nguyên: Nhà Xuất bản Đại học Thái Nguyên