Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
la̤ːm˨˩ saːw˧˧laːm˧˧ ʂaːw˧˥laːm˨˩ ʂaːw˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
laːm˧˧ ʂaːw˧˥laːm˧˧ ʂaːw˧˥˧

Phó từ sửa

làm sao

 1. Biết bao, dường nào.
  Ăn gì to lớn đẫy đà làm sao (Truyện Kiều)

Định nghĩa sửa

làm sao

 1. L.
  1. Vì lẽ gì.
   Làm sao anh nghỉ học?
  2. Thế nào, theo cách nào.
   Học tập làm sao cho đáng công cha mẹ nuôi nấng khó nhọc.

Dịch sửa

Tham khảo sửa