Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
˧˧˧˥˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
˧˥˧˥˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

ne

  1. Xua về một bên.
    Ne vịt xuống ao.

Dịch sửa

Tham khảo sửa

Tiếng Khang Gia sửa

Động từ sửa

ne

  1. Mở.

Tiếng Tày sửa

Cách phát âm sửa

Danh từ sửa

ne

  1. rong tóc tiên.