Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨuŋ˧˧ ɗa̰ːʔj˨˩tʂuŋ˧˥ ɗa̰ːj˨˨tʂuŋ˧˧ ɗaːj˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʂuŋ˧˥ ɗaːj˨˨tʂuŋ˧˥ ɗa̰ːj˨˨tʂuŋ˧˥˧ ɗa̰ːj˨˨

Danh từ sửa

trung đại

  1. Thời đại giữa cổ đạicận đại trong lịch sử, về cơ bản tương ứng với thời phong kiến.
    lịch sử trung đại
    văn học trung đại Việt Nam

Đồng nghĩa sửa

Tham khảo sửa

  • Trung đại, Soha Tra Từ[1], Hà Nội: Công ty cổ phần Truyền thông Việt Nam