Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
fa̰ːʔm˨˩ vi˧˧fa̰ːm˨˨ ji˧˥faːm˨˩˨ ji˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
faːm˨˨ vi˧˥fa̰ːm˨˨ vi˧˥fa̰ːm˨˨ vi˧˥˧

Từ tương tự sửa

Từ nguyên sửa

Âm Hán-Việt của chữ Hán (khuôn phép) (vây bọc).

Danh từ sửa

phạm vi

  1. Khuôn khổ giới hạn một hoạt động.
    Phạm vi nghiên cứu của khoa học xã hội rất lớn (Phạm Văn Đồng)
    Trong phạm vi quyền hạn của đoàn thể xã hội (Đặng Thai Mai)

Dịch sửa

Tham khảo sửa