Tiếng AnhSửa đổi

Từ viết tắtSửa đổi

ai

 1. Xem AI.

Tham khảoSửa đổi

Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
aːj˧˧aːj˧˥aːj˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
aːj˧˥aːj˧˥˧

Phiên âm Hán–ViệtSửa đổi

Chữ NômSửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tựSửa đổi

Đại từ nhân xưngSửa đổi

ai

 1. Bất kì Người nào.
  Ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm (Hồ Chí Minh)
 2. Mọi người.
  Đến phong trần cũng phong trần như ai (Truyện Kiều)
 3. Người khác.
  Nỗi lòng kín chẳng ai hay (Truyện Kiều)
 4. Đại từ không xác định về cả ba ngôi.
  Ngoài ra ai lại tiếc gì với ai (Truyện Kiều)
 5. Không có người nào.
  Ai giàu ba họ, ai khó ba đời. (tục ngữ)

DịchSửa đổi

người nào
mọi người
người khác
đại từ không xác định về cả ba ngôi
không có người nào

Tham khảoSửa đổi