Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
za̤wŋ˨˩jawŋ˧˧jawŋ˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟawŋ˧˧

Chữ Nôm Sửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự Sửa đổi

Danh từ Sửa đổi

dòng

 1. Khối chất lỏng chạy dọc, dài ra.
  Dòng nước .
  Nước mắt chảy thành dòng.
 2. Chuỗi dài, kế tiếp không đứt đoạn.
  Dòng người.
  Dòng âm thanh.
  Dòng suy nghĩ.
 3. Hàng ngang trên giấy, trên mặt phẳng.
  Giấy kẻ dòng.
  Viết mấy dòng.
 4. Tập hợp những người cùng huyết thống, kế tục từ đời này sang đời khác.
  Có đứa con trai nối dòng.
 5. Trào lưu văn hóa, tư tưởng được kế thừa, phát triển liên tục.
  Dòng văn học yêu nước.

Dịch Sửa đổi

Động từ Sửa đổi

dòng

 1. Buông sợi dây từ đầu này đến đầu kia để kéo vậtxa đến gần.
  Dòng dây xuống hang.
 2. Kéo, dắt đi theo bằng sợi dây dài.
  Dòng trâu về nhà.

Tham khảo Sửa đổi