Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨen˧˧tʂen˧˥tʂəːŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʂen˧˥tʂen˧˥˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Phó từ sửa

trên

  1. Ở phía đi lên, ở nơi cao hơn.
    Đi lên trên bờ đê.

Dịch sửa

Giới từ sửa

trên

  1. ở bề mặt cao nhất

Đồng nghĩa sửa

Trái nghĩa sửa

Dịch sửa

Tính từ sửa

trên

  1. có vị trí cao hơn

Dịch sửa

Tham khảo sửa

  • Thông tin chữ Hán và chữ Nôm dựa theo cơ sở dữ liệu của phần mềm WinVNKey, đóng góp bởi học giả Lê Sơn Thanh; đã được các tác giả đồng ý đưa vào đây. (chi tiết)