Xem To Xem to- Xem Xem

Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
˧˧˧˥˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
˧˥˧˥˧

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Tính từ

sửa

to

 1. kích thước, số lượng đáng kể hoặc hơn hẳn so với bình thường hay so với số lớn những cái cùng loại.
  Nhà to.
  Quả to.
  Mở to mắt.
  Bé xé ra to.
  To tiền.
 2. (Âm thanh) Có cường độ mạnh, nghe hơn bình thường.
  Nói to.
  Đọc to lên cho mọi người cùng nghe.
 3. mức đáng kể về sức mạnh, sức tác động, phạm vi, quy mô hay tầm quan trọng.
  Gió to.
  Nước sông lên to.
  Lập công to.
  Thua to.
 4. (Khẩu ngữ) (Người) có địa vị, quyền hạn cao.
  Làm quan to.
  To chức.

Đồng nghĩa

sửa
có kích thước đáng kể
có mức đáng kể

Trái nghĩa

sửa
có kích thước đáng kể

Dịch

sửa
có kích thước đáng kể
có mức đáng kể
có địa vị cao

Tham khảo

sửa

Tiếng Anh

sửa

Cách phát âm

sửa
 • IPA: /ˈtuː/ (trọng âm), /tə/ (không trọng âm, trước phụ âm), /tʊ/ (không trọng âm, trước nguyên âm)
  Bắc California, Hoa Kỳ (nữ giới)

Từ đồng âm

sửa

Từ tương tự

sửa

Từ nguyên

sửa

Từ tiếng Anh cổ .

Giới từ

sửa

to

 1. Đến, tới, về.
  from earth to heaven — từ đất đến trời
  the road to Hanoi — con đường đến Hà Nội
  to the North — về hướng bắc
 2. Cho đến.
  to fight to the end — đánh đến cùng
  you must drink it to the last drop — anh phải uống cho đến giọt cuối cùng
  to count up to twenty — đếm cho đến hai mươi
 3. Cho, với.
  to explain something to somebody — giải thích điều gì cho ai
  it may be useful to your friend — điều đó có thể có ích cho bạn anh
  I'm not used to that — tôi không quen với cái đó
  to be kind to somebody — tử tế với ai
 4. Đối với, về phần.
  as to your friend — còn về phần bạn anh
 5. Theo.
  to my mind — theo ý tôi
  to sing to the violin — hát theo viôlông
 6. So với, hơn.
  I prefer this to that — tôi thích cái này hơn cái kia
 7. Trước, đối, chọi.
  face to face — đối diện
  two to one — hai chọi một
  shoulder to shoulder — vai chen (kề) vai
 8. Của; .
  secretary to the manager — thư ký của giám đốc
  Vietnamese Ambassador to the Mongolian People's Republic — Đại sứ Việt Nam ở Nước Cộng hòa Nhân dân Mông Cổ
 9. Để, được.
  he came to help me — anh ta đến để giúp đỡ tôi
  I hope to see you soon — tôi hy vọng được sớm gặp anh

Đồng nghĩa

sửa
đến
 • unto (cổ; thơ ca)
đối với
theo
so với
của

Từ liên hệ

sửa

Trợ từ

sửa

to

 1. (Đứng trước một động từ chưa chia, không có nghĩa)
  to go — đi
  to see — thấy

Phó từ

sửa

to (không so sánh được)

 1. Vào, lại.
  push the door to — hãy đẩy cửa đóng vào
  to go to and fro — đi đi lại lại

Tham khảo

sửa

Tiếng Ba Lan

sửa

Cách phát âm

sửa

Đại từ

sửa

to

 1. Cái này, điều này, việc này.

Từ liên hệ

sửa

Tiếng Catalan

sửa

Danh từ

sửa

to (số nhiều tons)

 1. (Âm nhạc) Giọng.

Tiếng Đan Mạch

sửa

Số từ

sửa

to

 1. Hai (2).

Tiếng Kurd

sửa

Đại từ

sửa

to

 1. (Soranî) Anh, chị, ông, , ngài, ngươi, mày.

Tiếng Na Uy

sửa

Danh từ

sửa
  Xác định Bất định
Số ít to toen, toet
Số nhiều

to

 1. Đức tính, tài năng.
  Han har godt to i seg.

Số từ

sửa

to

 1. Hai (2).
  Vi har to armer og to bein.
  å være to alen av samme stykke — Cá mè một lứa.
  å ikke la seg be to ganger — Không đợi yêu cầu đến lần thứ hai.
  Det skal vi bli to om. — Anh và tôi sẽ cùng tranh nhau việc ấy.
  å legge to og to sammen — Tính dễ dàng như hai với hai là bốn.

Tham khảo

sửa

Tiếng Phần Lan

sửa

Từ viết tắt

sửa

to

 1. Ngày thứ năm (trong tuần lễ) (torstai).

Tiếng Séc

sửa

Đại từ

sửa

to

 1. Người ấy, vật ấy, cái ấy, điều ấy; người đó, vật đó, cái đó, điều đó.

Tiếng Ý

sửa

Thán từ

sửa

to

 1. Đây cái anh đang cần đây.

Đồng nghĩa

sửa

Ngoại động từ

sửa

to lối mệnh lệnh, ngôi thứ hai, số ít

 1. Xem to'