Xem To Xem to- Xem Xem

Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
˧˧˧˥˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
˧˥˧˥˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Tính từ sửa

to

 1. kích thước, số lượng đáng kể hoặc hơn hẳn so với bình thường hay so với số lớn những cái cùng loại.
  Nhà to.
  Quả to.
  Mở to mắt.
  Bé xé ra to.
  To tiền.
 2. (Âm thanh) Có cường độ mạnh, nghe hơn bình thường.
  Nói to.
  Đọc to lên cho mọi người cùng nghe.
 3. mức đáng kể về sức mạnh, sức tác động, phạm vi, quy mô hay tầm quan trọng.
  Gió to.
  Nước sông lên to.
  Lập công to.
  Thua to.
 4. (Khẩu ngữ) (Người) có địa vị, quyền hạn cao.
  Làm quan to.
  To chức.

Đồng nghĩa sửa

có kích thước đáng kể
có mức đáng kể

Trái nghĩa sửa

có kích thước đáng kể

Dịch sửa

có kích thước đáng kể
có mức đáng kể
có địa vị cao

Tham khảo sửa

Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

 • IPA: /ˈtuː/ (trọng âm), /tə/ (không trọng âm, trước phụ âm), /tʊ/ (không trọng âm, trước nguyên âm)
  Bắc California, Hoa Kỳ (nữ giới)

Từ đồng âm sửa

Từ tương tự sửa

Từ nguyên sửa

Từ tiếng Anh cổ .

Giới từ sửa

to

 1. Đến, tới, về.
  from earth to heaven — từ đất đến trời
  the road to Hanoi — con đường đến Hà Nội
  to the North — về hướng bắc
 2. Cho đến.
  to fight to the end — đánh đến cùng
  you must drink it to the last drop — anh phải uống cho đến giọt cuối cùng
  to count up to twenty — đếm cho đến hai mươi
 3. Cho, với.
  to explain something to somebody — giải thích điều gì cho ai
  it may be useful to your friend — điều đó có thể có ích cho bạn anh
  I'm not used to that — tôi không quen với cái đó
  to be kind to somebody — tử tế với ai
 4. Đối với, về phần.
  as to your friend — còn về phần bạn anh
 5. Theo.
  to my mind — theo ý tôi
  to sing to the violin — hát theo viôlông
 6. So với, hơn.
  I prefer this to that — tôi thích cái này hơn cái kia
 7. Trước, đối, chọi.
  face to face — đối diện
  two to one — hai chọi một
  shoulder to shoulder — vai chen (kề) vai
 8. Của; .
  secretary to the manager — thư ký của giám đốc
  Vietnamese Ambassador to the Mongolian People's Republic — Đại sứ Việt Nam ở Nước Cộng hòa Nhân dân Mông Cổ
 9. Để, được.
  he came to help me — anh ta đến để giúp đỡ tôi
  I hope to see you soon — tôi hy vọng được sớm gặp anh

Đồng nghĩa sửa

đến
 • unto (cổ; thơ ca)
đối với
theo
so với
của

Từ liên hệ sửa

Trợ từ sửa

to

 1. (Đứng trước một động từ chưa chia, không có nghĩa)
  to go — đi
  to see — thấy

Phó từ sửa

to (không so sánh được)

 1. Vào, lại.
  push the door to — hãy đẩy cửa đóng vào
  to go to and fro — đi đi lại lại

Tham khảo sửa

Tiếng Ba Lan sửa

Cách phát âm sửa

Đại từ sửa

to

 1. Cái này, điều này, việc này.

Từ liên hệ sửa

Tiếng Catalan sửa

Danh từ sửa

to (số nhiều tons)

 1. (Âm nhạc) Giọng.

Tiếng Đan Mạch sửa

Số từ sửa

to

 1. Hai (2).

Tiếng Kurd sửa

Đại từ sửa

to

 1. (Soranî) Anh, chị, ông, , ngài, ngươi, mày.

Tiếng Na Uy sửa

Danh từ sửa

  Xác định Bất định
Số ít to toen, toet
Số nhiều

to

 1. Đức tính, tài năng.
  Han har godt to i seg.

Số từ sửa

to

 1. Hai (2).
  Vi har to armer og to bein.
  å være to alen av samme stykke — Cá mè một lứa.
  å ikke la seg be to ganger — Không đợi yêu cầu đến lần thứ hai.
  Det skal vi bli to om. — Anh và tôi sẽ cùng tranh nhau việc ấy.
  å legge to og to sammen — Tính dễ dàng như hai với hai là bốn.

Tham khảo sửa

Tiếng Phần Lan sửa

Từ viết tắt sửa

to

 1. Ngày thứ năm (trong tuần lễ) (torstai).

Tiếng Séc sửa

Đại từ sửa

to

 1. Người ấy, vật ấy, cái ấy, điều ấy; người đó, vật đó, cái đó, điều đó.

Tiếng Ý sửa

Thán từ sửa

to

 1. Đây cái anh đang cần đây.

Đồng nghĩa sửa

Ngoại động từ sửa

to lối mệnh lệnh, ngôi thứ hai, số ít

 1. Xem to'