Tiếng AnhSửa đổi

Wikipedia có bài viết về:

Cách phát âmSửa đổi

[ˈɑɪ]

Từ đồng âmSửa đổi

Từ tương tựSửa đổi

Danh từSửa đổi

I (số nhiều Is hoặc I's) /ˈɑɪ/

  1. Một (chữ số La Mã).
  2. Vật hình I.

Đồng nghĩaSửa đổi

vật hình I

Thành ngữSửa đổi

  • to dot the I's and cross the T's: Xem dot.

Đại từSửa đổi

I /ˈɑɪ/

  1. Tôi, ta, tao, tớ.
    I said so — tôi nói vậy
    you know it as well as I [do] — anh cũng biết rõ điều đó như tôi

Tham khảoSửa đổi