Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
sɨk˧˥ʂɨ̰k˩˧ʂɨk˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʂɨk˩˩ʂɨ̰k˩˧

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

sức

  1. Khả năng hoạt động của người ta hoặc do tác động của vật chất.
    Sức ta đã mạnh, người ta đã đông (Hồ Chí Minh)
    Sức này nào quản búa rìu lay (Lê Thánh Tông)
    Thuyền vượt lên nhờ sức gió.

Động từ sửa

sức

  1. Nói cấp trên truyền lệnh cho cấp dưới.
    Vương bèn sức cho các tù trưởng chặn các ngả đường (Nguyễn Huy Tưởng)

Tham khảo sửa