Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨu˧˥ i˧˥ʨṵ˩˧˩˧ʨu˧˥ i˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʨu˩˩ i˩˩ʨṵ˩˧˩˧

Từ nguyên Sửa đổi

Chú: rót vào; ý: ý thức

Động từ Sửa đổi

chú ý

 1. Để cả tâm trí vào việc gì.
  Chú ý nghe giảng,.
  Hồ.
  Chủ tịch rất chú ý đến vấn đề giáo dục quân đội (Trường Chinh)
 2. Coi chừng! Nên cẩn thận.
  Chú ý!.
  Nhà có chó dữ!.

Tham khảo Sửa đổi