Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨu˧˥ i˧˥ʨṵ˩˧˩˧ʨu˧˥ i˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʨu˩˩ i˩˩ʨṵ˩˧˩˧

Từ nguyên sửa

Chú: rót vào; ý: ý thức

Động từ sửa

chú ý

  1. Để cả tâm trí vào việc gì.
    Chú ý nghe giảng,.
  2. Coi chừng! Nên cẩn thận.
    Chú ý!.
    Nhà có chó dữ!.

Tham khảo sửa